Warsztaty w WODN we Wrocławiu

Zespół Wspierania Edukacji Humanistycznej we współpracy z Akademią Aktywnego Angielskiego zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej na bezpłatne

Warsztaty JST10 :

Gra jako metoda aktywizująca w nauczaniu j. angielskiego w grupach przedszkolnych i szkole podstawowej

Spotkanie 16 grudnia 2014

Miejsce: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Swobodna 73a,

sala 1, parter.

Cel ogólny: Rozwijanie umiejętności aktywnego nauczania języka obcego

 

Cele szczegółowe:

Po ukończeniu formy uczestnik powinien:

 

znać metody grywalizacji różnych aspektów języka obcego

umieć wykorzystać znane gry do celów kształcenia językowego

potrafić przygotować własne gry językowe wykorzystując powszechnie dostępne materiały

Organizacja zajęć:

3 godziny lekcyjne w godz. 15:30 – 17:30

 

Zgłoszenia przyjmujemy do: piątek 5 grudnia 2014. Zgłoszenia prosimy składać do WCDN pocztą lub faksem (71 796 45 61) na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w informatorze WCDN lub na stronie internetowej www.wcdn.wroc.pl w zakładce: Informator

Kierownik formy: Joanna Stefańska

Zajęcia prowadzi: Beata Budzyńska

Kontakt: j.stefanska@wcdn.wroc.pl, tel.71 7964557

w godz. dyżurów i konsultacji (wt: 12-15, cz: 13-17, pt: 8.30-10.30)

A1 A9

DSC_0084

150133_356774551162339_5901888132432070812_n

10320558_451284275007019_6765331049743612018_n

Post Author: Beata Budzyńska