Pantomima

Dzieci i nauczyciel siedzą naprzeciwko siebie. Nauczyciel wykonuje dowolne ruchy, gesty, wykorzystuje mimikę twarzy, a dziecko naśladuje jego ruchy. Nauczyciel mówi dzieciom, co udaje np. „I am a tree”, pokazuje obrazek drzewa i wykonuje gesty kojarzone z ruchem drzewa na wietrze. Po chwili następuje zamiana ról. Przykładowe słowa łatwe do pokazania: owieczka (sheep), samolot (plane), […]

Powitanie 3

W bardziej skomplikowanej wersji zabawy, na siedząco w kole witać się mogą różne części ciała tego samego dziecka np. kolano z czołem (knee and forehead), duży palec stopy z nosem (toe and nose), ucho z kolanem (ear and knee), stopy z dłońmi (feet and hands), stopa ze stopą (foot and foot), stopy z parkietem (feet […]

Powitanie 2

Dzieci witają się w parach lub w kole różnymi częściami ciała: ręką (hand and hand), noskami (nose and nose), policzkami (cheek and cheek), kolanami (knee and knee), czółkami (forehead and forehead), łokciami (elbow and elbow), stopami (foot and foot); Nauczyciel pokazuje i mówi po angielsku i po polsku (!), czym się przywitać. Ważne jest, aby […]