einstein zabawa jest mega ważna

Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.  A Chinese proverb.
Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę. Przysłowie chińskie. 

Play me KIDDO dzięki scenariuszom zabaw i innowacyjnej technologii plansz  stwarza okazję do unikatowego, bezstresowego zapoznania się z językiem obcym. Dzieci które uczą się przy pomocy KIDDO potrafią skupić się na zadaniu o wiele dłużej niż w przypadku tradycyjnych metod. Dzieje się tak, ponieważ nie postrzegają one swojego wysiłku przez pryzmat nauki czy pracy, one po prostu cały czas świetnie się bawią!  W związku z tym ich poziom motywacji do nauki jest bardzo wysoki, przez co zapamiętują materiał niezwykle szybko. Play me KIDDO jest więc gwarantem sukcesu w nauce dzieci.

Badania na temat funkcjonowania mózgu podkreślają wagę zabawy (Jensen, 2000; Shore, 1997). Aktywny mózg tworzy połączenia neuronowe niezbędne w uczeniu się, nieaktywny mózg nie tworzy stałych połączeń neuronowych. Eksperymenty nad procesem zapamiętywania demonstrują jak zabawa przyśpiesza rozwój mózgu, stanowi rodzaj pożywki dla tworzenia struktur neuronowych stając się idealnym środkiem przy pomocy którego dzieci ćwiczą umiejętności potrzebne im w dalszym życiu. W ten sposób zabawa staje się tym czym w istocie zawsze była – poważnym i niezbędnym działaniem mającym ogromny wpływ na proces uczenia się.

Zabawa jest więc unikalną dziecięcą techniką zdobywania wiedzy o otaczającym świecie, ich sposobem uczenia się o nich samych i o tym w jaki sposób przynależą do otaczającej je rzeczywistości. Małe dzieci chętnie bawią się razem i pomagają sobie w procesie nauki przez zabawę. Lubią budować i tworzyć czy przyjmować wymyślone role. Reagują tworzeniem zabaw na wydarzenia w których uczestniczyły, zmieniają szczegóły dopasowując je do swoich osobistych potrzeb i pragnień. Przez zabawę dzieci wyrażają siebie, rozwijają zdolności motoryczne, doświadczają radości opanowania nowych umiejętności, rozwijają podstawowe umiejętności akademickie takie jak liczenie, czytanie czy pisanie.

Wykorzystując ten naturalny mechanizm Play Based Teaching nie wywiera presji na dziecko a jedynie wprowadza treść dydaktyczną do jego świata – świata zabawy. Nie ma ograniczeń w rodzaju wprowadzanej treści dydaktycznej. Jedyny problem stanowi pomysł na przeniesienie danego materiału do środowiska gier i zabaw. Niezwykle istotny jest więc tutaj dobór narzędzi dydaktycznych. Muszą one spełniać kilka kryteriów- nieść treść dydaktyczną, być bezpieczne w użytkowaniu a przy tym przede wszystkim wciągać i bawić.  Gry KIDDO uwzględniają więc dziecięcą potrzebę eksploracji przez zabawę, potrzebę ruchu w trakcie poznawania, potrzebę przyjmowania ról. Zabawy, które można przeprowadzić z planszami KIDDO to  już ponad sto pięćdziesiąt scenariuszy – krótkich opisów z podziałem na wiek, kompetencję językową czy tempo. Wszystkie zabawy są dostępne w wersji e-booka dodawanego do każdego produktu w formie cyfrowej drogą emailową  lub w formie  tradycyjnej książki (od kwietnia 2014), wiele z nich sfilmowaliśmy i opisaliśmy na tym blogu. 

Jensen, E. (1999). Teaching with the brain in mind. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Jensen, E. (2000). Moving with the brain in mind. Educational Leadership, 58(3), 34-37.

Shore, R. (1997). Rethinking the brain: New insights into early development. New York: Families and Work Institute.