Pizza – jedzenie, zwroty restauracyjne, pieniądzePizza – jedzenie, zwroty restauracyjne, pieniądze

DSC_0289
W tej zabawie wykorzystaliśmy filc jako tworzywo pizzy i dodatków do niej. Przydały się też plastikowe sztućce i kubki, puste kartony po sokach w kilku smakach, papierowe jednodolarówki i ceny wykonane przez uczniów bądź wydrukowane, karton i bibułka na czapkę, oraz obrus foliowy bądź papierowy na fartuch kuchcika. Zabawa nadaje się dla dzieci od lat dwóch do klasy czwartej szkoły podstawowej. Dodatki wycinamy sami lub zatrudniamy starsze dzieci. Poniżej mój scenariusz lekcji dla klasy trzeciej i galeria zdjęć.Jeśli spodobają Wam się pomysły na filc, więcej nowości już na kolejnych moich warsztatach – odgrywanie ról strasznie mnie ostatnio absorbuje :). Karty pracy dla dzieci można pobrać wyszukując grafiką google bezpłatne strony na hasła typu: pizza toppings printable worksheets. Do tematu pasują też maty Kiddo z działów Jedzenie, Owoce, Warzywa, które znajdziesz na stronie naszego sklepu – gry i zabawy ruchowe świetnie utrwalą słówka przed lub po lekcji dramowej.

SCENARIUSZ LEKCJI
Przedmiot: język angielski, kl. II
Planowany czas lekcji: 45 minut
Temat lekcji: Jedzenie – w restauracji
Cele ogólne:
-umiejętność komunikowania się w języku obcym w mowie i w piśmie;
-umiejętność pracy zespołowej
Cele szczegółowe:
– znajomość środków językowych -leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz
fonetycznych w zakresie wybranych zagadnień z tematu Jedzenie
-rozumienie wypowiedzi i reagowanie na zwroty związane z opisywaniem jedzenia,
zamawianiem jedzenia w restauracji
– tworzenie krótkich wypowiedzi w typowej sytuacji
-reagowanie na wypowiedzi w typowej sytuacji
Cele operacyjne:
-zapoznanie uczniów ze słownictwem i zwrotami tematycznymi
-zapoznanie uczniów z metodą odgrywania ról
Metoda: odgrywanie ról
Środki dydaktyczne: akcesoria związane z jedzeniem- sztućce, talerze, stroje kucharzy,
filcowa żywność, aranżacja ławek, tablica, flamastry, karty pracy „ Twoja własna pizza”
Przebieg lekcji:
Czynności wstępne- sprawdzenie obecności
FAZA WPROWADZAJĄCA:
Nauczyciel wyjaśnia temat zajęć. Rozrysowuje model pizzy i dodatków na tablicy. Ćwiczy
słownictwo. Nauczyciel mówi o znaczeniu metody odgrywania ról w uczeniu się.
Stwierdza, że dzięki odgrywaniu ról można szybciej i łatwiej nauczyć się posługiwania
językiem obcym, a dodatkowo świetnie się bawić. Nauczyciel zapoznaje uczniów z
modelem role play- zabawy w odgrywanie ról.
FAZA REALIZACYJNA:
1.Uczniowie aranżują ławki w stylu bufetu restauracyjnego. Dyżurni rozdają karty pracy pizza i dodatki. Zadanie polega na narysowaniu ulubionej pizzy i podpisaniu dodatków. Użycie kart pracy daje też dodatkowe zajęcie oczekującym na swoją kolej w zabawie.
2.Nauczyciel wybiera pierwszych kucharzy, kucharze rozstawiają plastikowe kubki,
talerzyki i sztućce oraz jedzenie na stołach: soki w trzech smakach, kartonowe spody
pizzy, dodatki z filcu: ser, oliwki, pomidory, sałatę, ketchup, kukurydza, salami, papryki w
trzech kolorach i papryka chilli. Uczniowie powtarzają głośno nazwy elementów, które
widzą na stole.
3.Dyżurni rozdają pozostałym uczniom pieniążki – jednodolarowe banknoty
4.Przeprowadzenie zabawy – nauczyciel przedstawia na sobie dialog restauracyjny z
kucharzem:
Hello-Hello
What would you like, sir/madam – Pizza, please (kucharz podaje trójkąt pizzy)
Any toppings?- Cheese and olives, please (kucharz układa dodatki na pizzy i umieszcza je
na talerzu)
Anything to drink?- Apple juice, please (kucharz nalewa sok do kubka)
How much?- 15 dollars (klient odlicza głośno kwotę)
Goodbye-Goodbye!
5.Nauczyciel wybiera kilku pierwszych klientów i pomaga w prowadzeniu dialogu
6. Po kilku zakupach nauczyciel zmienia kucharzy tak, aby jak najwięcej osób miało
szansę na przećwiczenie obu ról.
7. Na koniec nauczyciel prosi o dokończenie rysunku, podpisanie go i wklejenie do
zeszytu w ramach pracy domowej.
20151029_150714

DSC_0206

DSC_0208

DSC_0258

DSC_0263

DSC_0273

DSC_0280

DSC_0274

DSC_0268

DSC_0266

DSC_0265

DSC_0260DSC_0289
W tej zabawie wykorzystaliśmy filc jako tworzywo pizzy i dodatków do niej. Przydały się też plastikowe sztućce i kubki, puste kartony po sokach w kilku smakach, papierowe jednodolarówki i ceny wykonane przez uczniów bądź wydrukowane. karton i bibułka na czapkę oraz obrus foliowy bądź papierowy na fartuch kuchcika. W zabawę grają dzieci od lat dwóch do klasy czwartej szkoły podstawowej. Dodatki wycinamy sami lub zatrudniamy starsze dzieci. Zabawa składa się z kilku części. Poniżej mój scenariusz lekcji dla klasy trzeciej. Do tematu pasują też maty Kiddo z działów Jedzenie, Owoce, Warzywa – gry i zabawy ruchowe świetnie utrwalą słówka przed lub po lekcji dramowej. Jeśli spodobały Wam się pomysły na filc, więcej nowości już na kolejnych moich warsztatach – odgrywanie ról strasznie mnie ostatnio absorbuje :).

Karty pracy dla dzieci można pobrać wyszukując grafiką google bezpłatnych stron na hasła typu: pizza toppings printable worksheets

SCENARIUSZ LEKCJI
Przedmiot: język angielski, kl. II
Planowany czas lekcji: 45 minut
Temat lekcji: Jedzenie – w restauracji
Cele ogólne:
-umiejętność komunikowania się w języku obcym w mowie i w piśmie;
-umiejętność pracy zespołowej
Cele szczegółowe:
– znajomość środków językowych -leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz
fonetycznych w zakresie wybranych zagadnień z tematu Jedzenie
-rozumienie wypowiedzi i reagowanie na zwroty związane z opisywaniem jedzenia,
zamawianiem jedzenia w restauracji
– tworzenie krótkich wypowiedzi w typowej sytuacji
-reagowanie na wypowiedzi w typowej sytuacji
Cele operacyjne:
-zapoznanie uczniów ze słownictwem i zwrotami tematycznymi
-zapoznanie uczniów z metodą odgrywania ról
Metoda: odgrywanie ról
Środki dydaktyczne: akcesoria związane z jedzeniem- sztućce, talerze, stroje kucharzy,
filcowa żywność, aranżacja ławek, tablica, flamastry, karty pracy „ Twoja własna pizza”
Przebieg lekcji:
Czynności wstępne- sprawdzenie obecności
FAZA WPROWADZAJĄCA:
Nauczyciel wyjaśnia temat zajęć. Rozrysowuje model pizzy i dodatków na tablicy. Ćwiczy
słownictwo. Nauczyciel mówi o znaczeniu metody odgrywania ról w uczeniu się.
Stwierdza, że dzięki odgrywaniu ról można szybciej i łatwiej nauczyć się posługiwania
językiem obcym, a dodatkowo świetnie się bawić. Nauczyciel zapoznaje uczniów z
modelem role play- zabawy w odgrywanie ról.
FAZA REALIZACYJNA:
1.Uczniowie aranżują ławki w stylu bufetu restauracyjnego.
2.Nauczyciel wybiera pierwszych kucharzy, kucharze rozstawiają plastikowe kubki,
talerzyki i sztućce oraz jedzenie na stołach: soki w trzech smakach, kartonowe spody
pizzy, dodatki z filcu: ser, oliwki, pomidory, sałatę, ketchup, kukurydza, salami, papryki w
trzech kolorach i papryka chilli. Uczniowie powtarzają głośno nazwy elementów, które
widzą na stole.
3.Dyżurni rozdają pozostałym uczniom pieniążki – jednodolarowe banknoty
4.Przeprowadzenie debaty – nauczyciel przedstawia na sobie dialog restauracyjny z
kucharzem:
Hello-Hello
What would you like, sir/madam – Pizza, please (kucharz podaje trójkąt pizzy)
Any toppings?- Cheese and olives, please (kucharz układa dodatki na pizzy i umieszcza je
na talerzu)
Anything to drink?- Apple juice, please (kucharz nalewa sok do kubka)
How much?- 15 dollars (klient odlicza głośno kwotę)
Goodbye-Goodbye!
5.Nauczyciel wybiera kilku pierwszych klientów i pomaga w prowadzeniu dialogu
6. Po kilku zakupach nauczyciel zmienia kucharzy tak, aby jak najwięcej osób miało
szansę na przećwiczenie obu ról.
7. Na koniec nauczyciel prosi o dokończenie rysunku, podpisanie go i wklejenie do
zeszytu w ramach pracy domowej.
20151029_150714

DSC_0206

DSC_0208

DSC_0258

DSC_0263

DSC_0273

DSC_0280

DSC_0274

DSC_0268

DSC_0266

DSC_0265

DSC_0260DSC_0293
W tej zabawie wykorzystaliśmy filc jako tworzywo pizzy i dodatków do niej. Przydały się też plastikowe sztućce i kubki, puste kartony po sokach w kilku smakach, papierowe jednodolarówki i ceny wykonane przez uczniów bądź wydrukowane. karton i bibułka na czapkę oraz obrus foliowy bądź papierowy na fartuch kuchcika. W zabawę grają dzieci od lat dwóch do klasy czwartej szkoły podstawowej. Dodatki wycinamy sami lub zatrudniamy starsze dzieci. Zabawa składa się z kilku części. Poniżej mój scenariusz lekcji dla klasy trzeciej. Do tematu pasują też maty Kiddo z działów Jedzenie, Owoce, Warzywa – gry i zabawy ruchowe świetnie utrwalą słówka przed lub po lekcji dramowej. Jeśli spodobały Wam się pomysły na filc, więcej nowości już na kolejnych moich warsztatach – odgrywanie ról strasznie mnie ostatnio absorbuje :).

Karty pracy dla dzieci można pobrać wyszukując grafiką google bezpłatnych stron na hasła typu: pizza toppings printable worksheets

SCENARIUSZ LEKCJI
Przedmiot: język angielski, kl. II
Planowany czas lekcji: 45 minut
Temat lekcji: Jedzenie – w restauracji
Cele ogólne:
-umiejętność komunikowania się w języku obcym w mowie i w piśmie;
-umiejętność pracy zespołowej
Cele szczegółowe:
– znajomość środków językowych -leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz
fonetycznych w zakresie wybranych zagadnień z tematu Jedzenie
-rozumienie wypowiedzi i reagowanie na zwroty związane z opisywaniem jedzenia,
zamawianiem jedzenia w restauracji
– tworzenie krótkich wypowiedzi w typowej sytuacji
-reagowanie na wypowiedzi w typowej sytuacji
Cele operacyjne:
-zapoznanie uczniów ze słownictwem i zwrotami tematycznymi
-zapoznanie uczniów z metodą odgrywania ról
Metoda: odgrywanie ról
Środki dydaktyczne: akcesoria związane z jedzeniem- sztućce, talerze, stroje kucharzy,
filcowa żywność, aranżacja ławek, tablica, flamastry, karty pracy „ Twoja własna pizza”
Przebieg lekcji:
Czynności wstępne- sprawdzenie obecności
FAZA WPROWADZAJĄCA:
Nauczyciel wyjaśnia temat zajęć. Rozrysowuje model pizzy i dodatków na tablicy. Ćwiczy
słownictwo. Nauczyciel mówi o znaczeniu metody odgrywania ról w uczeniu się.
Stwierdza, że dzięki odgrywaniu ról można szybciej i łatwiej nauczyć się posługiwania
językiem obcym, a dodatkowo świetnie się bawić. Nauczyciel zapoznaje uczniów z
modelem role play- zabawy w odgrywanie ról.
FAZA REALIZACYJNA:
1.Uczniowie aranżują ławki w stylu bufetu restauracyjnego.
2.Nauczyciel wybiera pierwszych kucharzy, kucharze rozstawiają plastikowe kubki,
talerzyki i sztućce oraz jedzenie na stołach: soki w trzech smakach, kartonowe spody
pizzy, dodatki z filcu: ser, oliwki, pomidory, sałatę, ketchup, kukurydza, salami, papryki w
trzech kolorach i papryka chilli. Uczniowie powtarzają głośno nazwy elementów, które
widzą na stole.
3.Dyżurni rozdają pozostałym uczniom pieniążki – jednodolarowe banknoty
4.Przeprowadzenie debaty – nauczyciel przedstawia na sobie dialog restauracyjny z
kucharzem:
Hello-Hello
What would you like, sir/madam – Pizza, please (kucharz podaje trójkąt pizzy)
Any toppings?- Cheese and olives, please (kucharz układa dodatki na pizzy i umieszcza je
na talerzu)
Anything to drink?- Apple juice, please (kucharz nalewa sok do kubka)
How much?- 15 dollars (klient odlicza głośno kwotę)
Goodbye-Goodbye!
5.Nauczyciel wybiera kilku pierwszych klientów i pomaga w prowadzeniu dialogu
6. Po kilku zakupach nauczyciel zmienia kucharzy tak, aby jak najwięcej osób miało
szansę na przećwiczenie obu ról.
7. Na koniec nauczyciel prosi o dokończenie rysunku, podpisanie go i wklejenie do
zeszytu w ramach pracy domowej.
20151029_150714

DSC_0206

DSC_0208

DSC_0258

DSC_0263

DSC_0273

DSC_0280

DSC_0274

DSC_0268

DSC_0266

DSC_0265

DSC_0260

Post Author: Andrzej Majewski